Viešųjų pirkimų skelbimai/pirkimo dokumentai/ataskaitos:

              

__________________________________________________________________

Kuro pirkimų planai:

__________________________________________________________________

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

  __________________________________________________________________